Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κώστας, «Το πλυντήριο», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 486-488 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1995), σ. 208