Είστε εδώ

Pavese Cesare, «Ο κύριος Πέτρος», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 209-215