Είστε εδώ

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Έξι ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 216-217