Είστε εδώ

Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Η θάλασσα στη λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 134-141