Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Τάκη Σινόπουλου, Η νύχτα και η αντίστιξη», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 59-60 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960), σ. 41-44