Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1993, τεύχος 461-463

Κωνσταντίνος Β., «Άγγελου Φωκά, Συμβάντα σαν Παραμύθια», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 184-185

Κωνσταντίνος Β., «Τ. Σ. Έλιοτ, Ποιήματα, μετάφρ. Γ. Νίκα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 185-186

(ανυπόγραφο), «Της πολιτιστικής πρωτεύουσας», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 129

(ανυπόγραφο), «Βαφοπούλειο δέκα χρόνια», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 129-130

(ανυπόγραφο), «Πάνω κάτω για αηδιασμένους, όχι παραπονούμενους», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 130-131

(ανυπόγραφο), «Φωταψίες για ιδέες», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 129-131

Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Η θάλασσα στη λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 134-141

Βενέτης Θανάσης, «Μικρή ωδή στον Κώστα Δαβουρλή», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 142-143

Carême Maurice, «Ο ήλιος», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 144

de Noailles Anna, «Ο πυρετός του θέρους», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 144

Tardieu Jean, «Φλογίτσα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 145

Éluard Paul, «Φωτιά, ζωή μου», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 145

Goering Reinhard, «Ναυμαχία (τραγωδία)», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 146-181

Καραδήμου Κωνσταντίνα, «Ένας παράξενος πόνος», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 182

Καραδήμου Κωνσταντίνα, «Έρχεται πάντα τα μεσάνυχτα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 182

Καραδήμου Κωνσταντίνα, «Το ελάφι», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 182-183

Καραδήμου Κωνσταντίνα, «Άλυτο σταυρόλεξο», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 183

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 187-192

Κόρφης Τάσος, «Τέσσερα εγκώμια. Για την απρόσμενη άνοιξη», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 132

Κόρφης Τάσος, «Τέσσερα εγκώμια. Για ένα θάνατο», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 132-133

Κόρφης Τάσος, «Τέσσερα εγκώμια. Για ένα ναυάγιο», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 133

Κόρφης Τάσος, «Τέσσερα εγκώμια. Για ένα φυλαχτό», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 133