Είστε εδώ

Βενέτης Θανάσης, «Μικρή ωδή στον Κώστα Δαβουρλή», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 461-463 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993), σ. 142-143