Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1992, τεύχος 447-449

(ανυπόγραφο), «Επιπλέον», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 57

(ανυπόγραφο), «Και. . . επιπολής», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 57-58

Αλαβέρα Ρούλα, «Επιδόματα σε λογοτέχνες», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 59-63

Αγγέλου Δημήτρης, «Αν είναι το βλέμμα σου», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 64

Αγγέλου Δημήτρης, «Σου φανέρωσαν δρόμους», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 64

Αγγέλου Δημήτρης, «Δε σε γνωρίσαμε ακόμα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 65

Αγγέλου Δημήτρης, «Είτανε τότε. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 65

Αγγέλου Δημήτρης, «Απόχτημα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 66

Αγγέλου Δημήτρης, «Δε με τρομάζει πια», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 66

Αγγέλου Δημήτρης, «Δέντρα προφητικά», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 66-67

Αγγέλου Δημήτρης, «Δεν είμαι υπόλογος», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 67

Αγγέλου Δημήτρης, «Θα φύγεις», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 67-68

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η συνειδητοποίηση του ελληνισμού ως νιτσεϊσμός: τα περιοδικά Τέχνη και Διόνυσος», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 69-106

Βασιλοπούλου Σοφία, «Η συμφωνία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 107-109

Θηλυκού Σάρα, «Έχω ένα όνειρο μικρό», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 109

Θηλυκού Σάρα, «Καταλύτης», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 109

Θηλυκού Σάρα, «Τα πουλιά», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 109

Αγκυρανοπούλου Χρυσούλα, «Ο άφθαρτος κόκκαλος του αγίου Στεφάνου», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 110

Αγκυρανοπούλου Χρυσούλα, «Χλιαρό αφέψημα Μαρτίου», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 110

Καριζώνη-Χεκίμογλου Κατερίνα, «Το σπίτι των πορτραίτων», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 111-112

Καριζώνη-Χεκίμογλου Κατερίνα, «Ο Μανωλάκης», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 112-113

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Αλέξης Τραϊανός, Φύλακας ερειπίων, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 114-115

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 116-120