Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Αλέξης Τραϊανός, Φύλακας ερειπίων, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 114-115