Είστε εδώ

Βασιλοπούλου Σοφία, «Η συμφωνία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 107-109