Είστε εδώ

Αγγέλου Δημήτρης, «Θα φύγεις», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 447-449 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 67-68