Είστε εδώ

Bichsel Peter, «Ο άνθρωπος με τη μνήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 416-418 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1989), σ. 180-182