Είστε εδώ

Βάζρα Πέρσα, «Graffiti, I, II», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 416-418 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1989), σ. 179