Είστε εδώ

Θηλυκού Σάρα, «Ένας γελοίος έρωτας», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 416-418 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1989), σ. 183