Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Κωστή Παλαμά, Οι νύχτες του Φήμιου, από Άπαντα 9 (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 395-397 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1988), σ. 15-17