Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Γιάννη Σιδέρη, Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου 1 (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 395-397 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1988), σ. 14-15