Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Γιώργου Σεφέρη, Μέρες Δ΄ (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 395-397 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1988), σ. 17-19