Είστε εδώ

Kaschnitz Marie Luise, «Το χοντρό παιδί», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 28-34