Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Στη μπουκιά σας ψωμί», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 27