Είστε εδώ

Καλαϊτζής Χ., «Ποίημα αοιδού ελάσσονος», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 34