Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Φωτογραφίες της στιγμής», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 122-125