Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Μια επίθεση των δεικτικών και των αντιδεικτικών», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 118-121