Είστε εδώ

Καραμπουγίδης Γιώργος, «Μυθολόγημα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 126-127