Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Η αγιότητά σου (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 11 124-126 181 1965
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Εγκαρτέρηση (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 11 124-126 182 1965
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Των τεταπεινωμένων (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 11 124-126 182 1965
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Μητέρα (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 11 124-126 182-183 1965
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Το ρολόγι (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 11 124-126 183 1965
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Χώρος κερδισμένος (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 11 124-126 183-184 1965
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Μετρώντας (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 11 124-126 184 1965
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Οι νικητές (Επτά ποιήματα από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 12 139-140 235 1966
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Το παιχνίδι (Επτά ποιήματα από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 12 139-140 235-236 1966
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Επτά ποιήματα (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 12 139-140 235-238 1966
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Κατευόδιο (Επτά ποιήματα από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 12 139-140 236 1966
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Προσωπείο κινούμενο (Επτά ποιήματα από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 12 139-140 237 1966
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Το σπίτι, όπως το ξαναβλέπεις (Επτά ποιήματα από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 12 139-140 237 1966
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Ο εχθρός (Επτά ποιήματα από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 12 139-140 237-238 1966
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Ερχόμουν κάθε φορά (Επτά ποιήματα από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων) 12 139-140 238 1966
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Το μέγεθος 13 150-151 128 1967
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Το κλειδί 13 150-151 128-129 1967
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Ο εναγκαλισμός του χειμώνα 13 150-151 129 1967
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Απελπισία 13 150-151 129-130 1967
Νέα Πορεία Αλαβέρα Ρούλα Κλίσις 13 150-151 130 1967