Είστε εδώ

Döblin Alfred, «Η μάχη, η μάχη!», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 369-370 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1985), σ. 163-179