Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Δεινή της οδύνης ηδονή», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 369-370 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1985), σ. 161-162