Είστε εδώ

Whittier John Greenleaf, «Ο ήλιος εκείνη τη σύντομη μέρα του Δεκεμβρίου», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 369-370 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1985), σ. 180