Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Θ. Πετσάλη-Διομήδη, Λόγια του σύθαμπου (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 317-320 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1981), σ. 110-112