Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Γιώργη Μανουσάκη, Οδοιπορικό των Σφακιών (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 317-320 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1981), σ. 112-114