Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Τα διηγήματα του Σπήλιου Πασαγιάννη», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 302-304 (Απρίλιος-Ιούνιος 1980), σ. 55-77