Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Συγγραφικά δικαιώματα», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 302-304 (Απρίλιος-Ιούνιος 1980), σ. 53-54