Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Το σώου δεν πήρε τέλος. Μπλουζ», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 302-304 (Απρίλιος-Ιούνιος 1980), σ. 78-92