Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ν. Δ. Καρούζου, Χορταριασμένα χάσματα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 82-83