Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Νόρας Αναγνωστάκη, Μαγικές εικόνες, Επτά δοκίμια 1960-1965», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 42-44