Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Τηλέμαχου Αλαβέρα, Διηγηματογράφοι της Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 81-82