Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γ. Θ. Βαφόπουλου, Η μεγάλη νύχτα και το παράθυρο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 325-327