Είστε εδώ

Camus Albert, «Η παρεξήγηση», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 71-80