Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Οι σφήκες», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 206-207 (Απρίλιος-Μάιος 1972), σ. 68-71