Είστε εδώ

Σασών Ιωσήφ, «Το γράμμα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 143-144