Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Στέλιου Γεράνη, Ένας ψαλμός αιμόφυρτος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 145-146