Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Εισβολή», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 123-132