Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Βιβλικά», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 121-122