Είστε εδώ

Χριστοφορίδης Βενιζέλος, «Σ' αυτό το σπίτι», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 132