Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Μιχαήλ Περάνθη, Ο Αμαρτωλός-Κ. Π. Καβάφης, μυθιστορηματική βιογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 241-242