Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Σαράντου Παυλέα, Χαμένη άνοιξη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 40-41