Είστε εδώ

Μπραζιώτης Άρης, «. . . και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 528