Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1967, τεύχος 148-149

Κόρφης Πέτρος, «Πάνου Μποκοβού, Οι άλλες μέρες, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 105

Κόρφης Πέτρος, «Γιώργου Κάτου, Η επιστροφή του Κάιν, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 105-106

Θέμελης Γιώργος, «Παραλλαγές στο ίδιο θέμα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 73-75

Δέλιος Γιώργος, «Άγιον Όρος», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 76-84

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Ξεροπόταμος», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 97-100

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Έκπτωση», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 101

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Είναι κάποια λόγια», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 101

Καστρίδου Τζένη, «Η Μαρία και τ' αγόρι», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 102-104

«Κεραμεία», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 106

«Κατασκευαί ηλεκτρικών μηχανών ΚΗΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 107

«ΖΑΝΑΕ Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 107

«32η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 108