Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Άγιον Όρος», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 76-84