Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Πάνου Μποκοβού, Οι άλλες μέρες, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 105