Είστε εδώ

Καστρίδου Τζένη, «Η Μαρία και τ' αγόρι», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 148-149 (Ιούνιος-Ιούλιος 1967), σ. 102-104